Fiber dekker alle nåværende og fremtidige båndbredde-behov

Du får alle former for infrastruktur hos oss : Fiber, VDSL, SHDSL, ADSL og trådløse forbindelser. Men fiber er markedets suverent beste bredbånd. Som et uavhengig teleselskap har vi handlet bredbånd med de fleste leverandører. Vi kjenner leverandørenes styrker og svakheter, deres infrastruktur, prisstruktur, leveringsmetoder og -tider.

Din bredbåndspris blir satt sammen av mange faktorer. Blant annet beliggenheten av virksomheten i forhold til den nærmeste forbindelsen(sentral), siden det er betydelige utgifter med å fremføre f.eks. fiber over lengre avstander. Friheten til å velge mellom underleverandører gir oss fordeler omkring fleksibilitet, leveransehastighet og pris.
Tilpassing til skiftende behov i din virksomhet. Unmo tilbyr fiber fra 10/10 Mbit/s og helt opp til 1/1 Gbit/s som synkrone kretsløp. Vi skreddersyr din fiberløsning til en god pris, som tar høyde for bl.a. antall lokasjoner, medarbeidere og arbeidsplassenes tele- og databruk.
Bredbånd leveres også med 4G Backup med 10 GB data inkludert i løsningen. Dette innebærer at det settes opp en mobil dataforbindelse på 3G/4G, som automatisk aktiveres hvis den primære forbindelsen skulle gå ned.

IP-VPN

IP-VPN knytter alle virksomhetens lokasjoner sammen i et sikkert, fleksibelt og kostnadseffektivt VPN, altså et lukket IP-basert nett. Med IP-VPN er det enkelt å legge til nye lokasjoner og oppgradere kapasiteten, og med QoS er du sikret at IP-telefoni, video og andre tidskritiske applikasjoner fungerer optimalt.
Quality of Service (QoS) Stadig mer båndbredde benyttes til ting som ikke er jobbrelatert, og dette medfører at nettet til tider oppleves som tregt. Selv om du oppgraderer kapasiteten,vil du fortsatt en gang i blant oppleve at ting går tregt. Med tilleggstjenesten QoS sikrer du at viktige applikasjoner prioriteres foran mindre viktig trafikk i ditt IP VPN, og at lokasjonenes båndbredde utnyttes slik du ønsker. QoS er en forutsetning for vellykket innføring av IP-telefoni og video, da dette sikrer båndbredde for disse viktige applikasjonene.

RADIOLINK

Radiolink trenger du der hvor det ellers ikke er dekning. Vi leverer trådløs dataforbindelse når fiber og kobber ikke er mulig.

Få hjelp til riktig løsning!

Ring oss i dag, på telefon 35 100 300